Eldi - 130 winkels tot uw dienst!
Zoeken: 

Verlengde garantie

ELDI geeft u standaard 2 jaar garantie op alle electro-toestellen.  U kunt deze garantie van 2 jaar, op het moment van aankoop en tegen een geringe bijdrage, steeds uitbreiden naar 5 jaar. Zo kan u zorgeloos genieten van uw toestel en dit voor een klein budget. Met de uitgebreide garantie geniet u bij Eldi totale gemoedsrust.

Uitbreiding van uw garantie naar 5 jaar

Gedurende de garantieperiode nemen wij voor deze toestellen, het risico op defecten en de kosten voor herstel (verplaatsingskosten, werkuren en wisselstukken), volledig voor onze rekening!  Dit betekent dat u gedurende deze periode zorgeloos kunt genieten van uw toestel.

Wat moet ik doen bij panne?

U kan steeds contact opnemen met onze dienst na verkoop, of de Eldi-winkel in uw buurt.

Blijft de garantie geldig wanneer ik mijn toestel verkoop?

De garantie is niet overdraagbaar en enkel geldig in België. Zij is geldig voor het toestel waarvoor zij onderschreven werd en is niet meer van toepassing indien het toestel van eigenaar verandert.

En wat als mijn toestel onherstelbaar wordt verklaard?

Wanneer uw toestel onherstelbaar wordt verklaard na de eerste twee jaar van uw garantie, zullen wij uw toestel terugnemen en u de restwaarde vergoeden via een aankoopbon.

Hoe wordt de restwaarde berekend?

De waarde van de aankoopbon is gelijk aan de aankoopwaarde verminderd met respectievelijk een vast percentage op jaarbasis. Dit percentage bedraagt vanaf het derde jaar na de levering: 25%; vanaf het vierde jaar: 35%; vanaf het vijfde jaar: 50%.


Betaal op uw eigen ritme   Aflossing aan 0% debetrente.

Voor een aanvraag via BuyWay:
*/**Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Buy Way Personal Finance N.V., kredietgever, Anspachlaan 1 te 1000 Brussel. Kredietbemiddelaar: BC N.V., Leuzesesteenweg 169, 9600 Ronse. Promotioneel Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) en Debetrentevoet 0 %, uitsluitend geldig voor een gefinancierd bedrag van minimum 245 EUR bij aankoop van elektroapparaten van 01/04/2014 tot en met 30/04/2014.
Voorwaarden buiten promotie: JKP variabel volgens het bedrag, met een maximum van 18,50%, bepaalde duur en variabele volgens het bedrag (voorbeeld 1) of onbepaald (voorbeeld 2).
Voorbeeld 1: voor een verkoop op afbetaling van 1500 EUR en een Jaarlijks Kostenpercentage van 13,50% (=debetrentevoet), 18 maandelijkse afbetalingen van 91,98 EUR, of een totaalbedrag 1.665,69 EUR.
Voorbeeld 2: voor een kredietopening met eenmalige kredietopname van het totale kredietbedrag van 1.500 EUR (JKP van 12,50% op 29/11/2012 waarvan 0,02% / maand kaartkosten. Deze kaartkosten worden enkel verrekend in geval van een rentedragend bedrag op de kredietopening (jaarlijkse actuariële debetrentevoet 12,24%)) duurt de theoretische terugbetalingstermijn 27 maanden, tegen een maandelijkse aflossing gelijk aan 5,60% van het openstaand bedrag met een minimum van 60 EUR of het totaal van het openstaand bedrag indien het lager ligt, d.w.z. een totaal van de maandelijkse aflossingen van 1.703,09 EUR.

ter info: 5 maal zonder kosten geldig voor elk toestel van minimum 495 EUR. 10 maal vanaf 995 EUR.