0% krediet actie
Zoeken: 

Betaal op uw eigen ritme   Aflossing aan 0% debetrente.

Voor een aanvraag via Santander:
Tijdelijke, promotionele en in 5 of 10 maal terug te betalen kredietopening met 0,00% debetrente binnen een betalende kredietopening**.
Enkel geldig op de contante prijs van elektrotoestellen van minimum 245 EUR, aangekocht vanaf 01/04/2014 tot en met 30/04/2014.
* Kredietvorm : kredietopening van onbepaalde duur met modaliteit aan 0% debetrente binnen een betalende kredietopening** onder voorbehoud van aanvaarding van uw kredietaanvraag door Santander Consumer Finance Benelux B.V., kredietgever, Belgisch bijkantoor te Guldensporenpark 81, 9820 Merelbeke met maatschappelijke zetel te Winthontlaan 171, NL-3526 KV Utrecht. Kredietbemiddelaar (kredietmakelaar) : N.V. BC, Leuzesesteenweg 169, 9600 Ronse.
** Betalende kredietopening: Jaarlijks kostenpercentage (JKP) 14,44% (variabele debetrentevoet 13,08%), waarvan 0,10% kaartkosten per maand van het opgenomen bedrag, voor een kredietopening t.e.m. 1.250 EUR. Voorbeeld : Voor een onmiddellijk en eenmalig gebruik van het totale bedrag van de kredietopening van 1.250 EUR, bedraagt de theoretische terugbetalingstermijn 32 maanden. Jaarlijks kostenpercentage (JKP) 12,42% (variabele debetrentevoet 11,09%), waarvan 0,10% kaartkosten per maand van het opgenomen bedrag, voor een kredietopening van 1.251 EUR tot en met 5.000 EUR. Voorbeeld : Voor een onmiddellijk en eenmalig gebruik van het totale bedrag van de kredietopening van 2.500 EUR, bedraagt de theoretische terugbetalingstermijn 40 maanden. Jaarlijks kostenpercentage (JKP) 11,48% (variabele debetrentevoet 10,16%), waarvan 0,10% kaartkosten per maand van het opgenomen bedrag, voor een kredietopening boven 5.000 EUR. Voorbeeld : Voor een onmiddellijk en eenmalig gebruik van het totale bedrag van de kredietopening van 2.500 EUR, bedraagt de theoretische terugbetalingstermijn 40 maanden.

Voor een aanvraag via BuyWay:
*/**Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Buy Way Personal Finance N.V., kredietgever, Anspachlaan 1 te 1000 Brussel. Kredietbemiddelaar: BC N.V., Leuzesesteenweg 169, 9600 Ronse. Promotioneel Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) en Debetrentevoet 0 %, uitsluitend geldig voor een gefinancierd bedrag van minimum 245 EUR bij aankoop van elektroapparaten van 01/04/2014 tot en met 30/04/2014.
Voorwaarden buiten promotie: JKP variabel volgens het bedrag, met een maximum van 18,50%, bepaalde duur en variabele volgens het bedrag (voorbeeld 1) of onbepaald (voorbeeld 2).
Voorbeeld 1: voor een verkoop op afbetaling van 1500 EUR en een Jaarlijks Kostenpercentage van 13,50% (=debetrentevoet), 18 maandelijkse afbetalingen van 91,98 EUR, of een totaalbedrag 1.665,69 EUR.
Voorbeeld 2: voor een kredietopening met eenmalige kredietopname van het totale kredietbedrag van 1.500 EUR (JKP van 12,50% op 29/11/2012 waarvan 0,02% / maand kaartkosten. Deze kaartkosten worden enkel verrekend in geval van een rentedragend bedrag op de kredietopening (jaarlijkse actuariële debetrentevoet 12,24%)) duurt de theoretische terugbetalingstermijn 27 maanden, tegen een maandelijkse aflossing gelijk aan 5,60% van het openstaand bedrag met een minimum van 60 EUR of het totaal van het openstaand bedrag indien het lager ligt, d.w.z. een totaal van de maandelijkse aflossingen van 1.703,09 EUR.

ter info: 5 maal zonder kosten geldig voor elk toestel van minimum 495 EUR. 10 maal vanaf 995 EUR.