Krediet

Ook op het vlak van krediet is Eldi sterk!

Eldi biedt u de mogelijkheid aan om uw aankopen in maandelijkse termijnen te betalen.

(1)

De aanvraag voor een kredietkaart (kredietopening voor onbepaalde duur)* wordt via de computer in een “Eldi-shop” geregistreerd of u kan de procedure ook doorlopen via de site www.eldi.be (luik “betalingen”) in geval van een aankoop online.

* Voorbeeld: kredietopening van onbepaalde duur met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 12,50% (variabele jaarlijkse actuariële debetrentevoet 12,24% en 0,02 % kaartkosten per maand op het opgenomen bedrag) voor een kredietopening van 1.500 €.

Indien er een tijdelijk, promotioneel, in 5 of 10 maal terug te betalen krediet met een jaarlijks kostenpercentage of debetrentevoet van 0% is, dan zal dit, alsook de voorwaarden waaronder dit mogelijk is, op een duidelijke wijze worden meegedeeld.

(1) Onder voorbehoud van aanvaarding door Buy Way Personal Finance nv, kredietgever (BTW BE 0400.282.277 – RPR Brussel), Anspachlaan 1 te 1000 Brussel. Kredietbemiddelaar: BC nv, Leuzesesteenweg 169 te 9600 Ronse (BTW BE 0873.040.085 – RPR Gent, afdeling Oudenaarde) of Electro-A.V. nv, Leuzesesteenweg 169 te 9600 Ronse (BTW BE 0441.729.783 – RPR Gent, afdeling Oudenaarde).


Let op, geld lenen kost ook geld.