Wettelijke informatie

De naam en het logo “ELDI” zijn gedeponeerd door NV B.C. en de holding ELECTRO-A.V. en zijn dus beschermd door nationale- en internationale wetten.De teksten, foto's, illustraties en gegevens op deze site zijn eigendom van NV B.C. en beschermd door auteurs- en intellectuele rechten. Zij mogen niet gekopieerd, noch aangepast en/of onder geen enkele vorm of gedaante gepubliceerd worden, zonder voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord door NV B.C.

NV B.C. besteedt uitermate veel aandacht aan de correctheid en de volledigheid van de informatie op de site www.eldi.be, maar kan onder geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie. NV B.C. kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor schade gelinkt aan de toegang tot en het gebruik van de informatie aanwezig op de site www.eldi.be, noch voor het ontbreken ervan. NV B.C. kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van sites waarvoor een link werd geïntegreerd in de site www.eldi.be.

De goederen en de toestellen op de site www.eldi.be zijn een overzicht van het uitgekiende gamma van “ELDI”, maar betekenen niet dat deze producten ook continu in voorraad staan en steeds onmiddellijk beschikbaar zijn. De vermelding van een goed of toestel op de site www.eldi.be houdt geen aanbod in, zodat de loutere wil van de consument om een goed of toestel te verwerven, niet volstaat om een overeenkomst tot stand te brengen.

Bij de bestelling dient de consument steeds van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. De voorraad per “Eldi-shop” wijzigt continu en deze informatie brengt geen enkele verbintenis met zich mee.

Alle teksten en afbeeldingen op de website www.eldi.be zijn niet bindend. De informatie die hieruit blijkt, moet steeds gecontroleerd worden. De aangeduide prijzen zijn enkel geldig op het moment van de consultatie van de site www.eldi.be, uitgezonderd affichagefouten, waarvoor NV B.C. niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

Klachtenprocedure

Wij zetten ons iedere dag in om elke klant 100% tevreden te houden. Mocht je toch klachten hebben over onze diensten, gelieve ons dan te contacteren via klantendienst@eldi.be of bellen op 069 66 84 84 . We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

De consument heeft tevens de mogelijkheid om online een klacht in te dienen bij de Europese Commissie via de link http://ec.europa.eu/odr.